ค่า

โรคปอดเรื้อรังในเด็ก


โรคปอดเรื้อรัง เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในเชื้อชาติคอเคเชียน มีผลต่อทารกแรกเกิดที่มีชีวิต 1 / 2,500-5,000 คน เป็นรองจากการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เรียกว่า CFTR ซึ่งเข้ารหัสการผลิตโปรตีนที่เรียกว่า CFTR โปรตีนนี้อยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์และควบคุมการผ่านของโมเลกุลที่เรียกว่าไอออนเข้าสู่เซลล์

โรคซิสติกไฟโบรซิสเป็นโรคที่หายากเรื้อรังและถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งปรากฏในช่วงวัยเด็ก ส่วนใหญ่มีผลต่อปอดและระบบย่อยอาหาร

เมื่อโปรตีนนี้ (CFTR) อยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ทำงานผิดปกติบางส่วน สารคัดหลั่งที่ขาดน้ำและหนาซึ่งสุดท้ายไปขัดขวางต่อมที่สร้างพวกมัน ดังนั้นตับอ่อนปอดลำไส้ตับไซนัสต่อมอวัยวะเพศ ฯลฯ จึงได้รับผลกระทบ สิ่งที่น่าสนใจคือสารคัดหลั่งทั้งหมดจะแห้งยกเว้นเหงื่อซึ่งผลิตออกมามากเกินไป โดยปกติแล้วผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้เมื่อจูบพวกเขาจะแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขา 'มีรสชาติเหมือนเกลือ'

อาการทางคลินิกที่สำคัญที่สุดเป็นรอง ตับอ่อนทำงานไม่ดี (อาหารไม่ย่อยอย่างถูกต้องน้ำหนักจึงเพิ่มขึ้นไม่เพียงพอ) และปัญหาระบบทางเดินหายใจ การมีส่วนร่วมของปอดเป็นตัวกำหนดความอยู่รอดของผู้ป่วยเหล่านี้ ดังนั้นการขยายตัวของหลอดลมหลอดลมอักเสบปอดบวม ฯลฯ จึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

การวินิจฉัยรวมถึงมาตรการต่างๆเช่น การทดสอบเหงื่อหรือการศึกษาทางพันธุกรรม. มีโปรแกรมตรวจหาผู้ป่วยระยะแรกที่ใช้งานได้ในบางสถานที่ (เช่นในชุมชนมาดริดสเปน) ทำได้โดยการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด (โดยทั่วไปเรียกว่า 'การทดสอบส้นเท้า')

การรักษาเกี่ยวข้องกับวิธีการแบบสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์ระบบทางเดินอาหาร, ปอด, นักบำบัดฟื้นฟู, นักโภชนาการ) มีหน่วยงานเฉพาะที่โดดเด่นมากในโรงพยาบาลต่างๆเช่น Hospital Doce de Octubre ในมาดริด (สเปน) วันนี้มีอัตราการรอดชีวิตที่ดีขึ้นและดีขึ้น

คุณสามารถอ่านบทความอื่น ๆ ที่คล้ายกับ โรคปอดเรื้อรังในเด็กในหมวดโรคเด็กในสถานที่


วิดีโอ: #เดกปวยเปนโรคปอดอกเสบดแลอยางไร? (มกราคม 2022).